Richtlijnen

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft in de afgelopen jaren de ontwikkeling van verschillende richtlijnen gefaciliteerd. Zo bestaat er ook een richtlijn “Oncologische Revalidatie”. De richtlijn is bedoeld voor zowel artsen en verpleegkundigen en andere primaire behandelaars die verwijzen naar oncologische revalidatie alsook voor de uitvoerders van oncologische revalidatie en/of herstelprogramma’s. U kunt de richtlijn vinden op www.oncoline.nl. Om direct te gaan naar de richtlijn ‘Oncologische Revalidatie klik hier.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft ook een standaard genaamd “Beweeginterventie Oncologie”. Deze standaard is een beschrijving van de wijze waarop een voldoende competente fysiotherapeut te werk moet gaan bij het bevorderen van de actieve leefstijl en verhoging van de fitheid van mensen met of na de kanker en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Om direct te gaan naar de KNGF-standaard “Beweeginterventie Oncologie” klik hier.

Richtlijn Oncologische Revalidatie (bron: oncoline.nl)

Samenvattingskaart richtlijn Oncologische revalidatie (bron: iknl.nl)

Beweeginterventie Oncologie (bron: fysionet-evidencebased.nl)